avatar
Куч
37.40
Рейтинг
+14.06

Мақолалар

ФУҚАРОЛИК ЖАМИЯТИ РИВОЖЛАНИШИДА ФАЛСАФИЙ ТАФАККУРНИНГ РОЛИ

Самарқанд давлат чет тиллар институти жамоавий блоги
Инсон ва жамиятни тараққиётга бошлайдиган эзгу ғоялар мазмун – моҳиятини аҳоли, айниқса, ёш авлод қалби ва онгига сингдириш, жамиятимизда янги дунёқараш ва замонавий тафаккурни шакллантириш билан боғлиқ назарий ва амалий фаолият ҳам ниҳоятда муҳим аҳамият касб этмоқда. Буларнинг барчаси бугунги фалсафанинг долзарб вазифаси бўлиб, бунда

ТАБИАТГА ЭСТЕТИК МУНОСАБАТНИ ШАКЛЛАНТИРИШДА ЁШЛАР ИЖТИМОИЙ ФАОЛЛИГИНИ ОШИРИШ МАСАЛАЛАРИ

Самарқанд давлат чет тиллар институти жамоавий блоги
Инсоният тарихининг муайян босқичларида, жамият тараққиёти даражаларини белгиловчи мезонлар тизимида, аҳолининг моддий ва маънавий эҳтиёжларини қондириш мақсадидаги механик ва интеллекткал-ижтимоий мобиллиги мотивини иқтисодий детерминизм нуқтаи назаридан баҳолаш устувор бўлган. Бугунги постиндустриал ва ахборотлашган жамиятда ёшларнинг иқтисодий

“Yashash va yangilanish kuni … ” mavzusida ma’naviyat soatlari

 Samarqand davlat chet tillar institutiga 2019-yil 15-mart kuni Samarqand viloyat yo‘l harakati xavfsizligi II otryad boshlig‘i Sh.Xoliqov ishtirokidagi vakillar Ingliz tili II fakultetiga taklif etildi. Jumladan,  vakillar tomonidan “Axborot va murabbiylik soatlari”da yo‘llarda harakat xavfsizligi